Regulamin sklepu

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z witryny KBFMeble.pl, której właścicielem jest K.B.F BEJMERT SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Osmolińska 2A, kod pocztowy 98-220, NIP: 8291602072, REGON 731578530, jest przedmiotem następujących kategorii prawnych:

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej, zarówno w treści tej witryny, w tym znaki towarowe, nazwy, loga wyświetlane („Znaki towarowe”) na tej witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami handlowymi, które są własnością K.B.F BEJMERT SPÓŁKA JAWNA. Copyright – 2021 KBFMeble.pl. Jeśli nie wskazano inaczej poniżej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści zawarte w witrynie są dostępne dla Ciebie, wyłącznie dla własnego wewnętrznego niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości, lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej witryny.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie hasła przypisane do Siebie, które umożliwiają dostęp do tej witryny lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z witryny, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Nie możesz używać tego Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić witrynę, lub zakłócać dostęp przez inne osoby i / lub korzystania z tej witryny.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusy, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli „spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tej witryny do żadnych celów niezgodnych z prawem lub zakazanych celach przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy K.B.F BEJMERT SPÓŁKA JAWNA wyrazi pisemną zgodę. KBF Meble wyraźnie zabrania wstawiania linków do całej witryny lub jego części, lub z innych witryn (w tym tak zwanego ” głębokiego linkowania”).

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, tym stosowanie meta tagów innych witryn lub witryn internetowych.

KBF Meble może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do Witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Witryny na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

KBF Meble nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Witryny.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta witryna zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela Witryny, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

MAGAZYNY

KBF Meble posiada dwa magazyny produktów utytułowane w miejscach salonów meblowych:
1 – Osmolińska 2A, 98-220 Zduńska Wola, Telefon: +48 533 312 041, Mail: zdwola@kbfmeble.pl

ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru towaru lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odwołania rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej do KBFMeble.pl. Zwroty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru.
Zwrotom nie podlegają produkty wykonane według wytycznych klienta (np. blaty, które są docinane na wybraną długość, szafki kuchenne, w których dobiera się kolory frontów, meble tapicerowane, w których wybierana jest tkanina i kolor, meble “twarde”, w  których wybierany jest kolor frontów, rodzaj nóżek,  itp) oraz produkty nieprefabrykowane (czyli niedostępne od ręki, gdy zamówienie zostaje przekazane do produkcji po zakupie przez konsumenta).  Podstawa Prawna: Ustawa o Prawach Konsumenta:
Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

KBFMeble.pl nie przyjmuje zwrotów dla towarów, które zostały uszkodzone przez klienta lub są zabrudzone.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych kolorów, wynika to z uwagi na różnego rodzaju wyświetlacze, ekrany i ich ustawienia. Nie przyjmujemy zwrotów towarów, argumentowanych inaczej wyglądającym kolorem.

Klauzula do faktury o korektach in minus:

“Akceptując fakturę, Nabywca przyjmuje jako uzgodnione, warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej polegające na tym, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym Sprzedawca – łącznie – wystawił fakturę korygującą oraz uzyskał potwierdzenie skutecznego jej doręczenia, w szczególności czytelny podpis odbiorcy na fakturze korygującej z identyfikowalną datą złożenie tego podpisu.”

MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Z uwagi na charakter usługi, w przypadku mebli na zamówienie, płatność zostanie podjęta w całości w momencie złożenia zamówienia.

Meble na zamówienie nie podlegają zwrotowi. Podstawa Prawna: Ustawa o Prawach Konsumenta:
Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

KBFMeble.pl ma na celu dostarczyć produkt w przeciągu 10-30 dni roboczych (lub według indywidualnych wytycznych danego produktu- zakładka Dostawa-Transport), od potwierdzenia zamówienia. Dostawa zamówienia jest uzależniona od dostępności towarów. KBFMeble.pl zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy.

Złożone zamówienia będące w realizacji nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, po upływie 48 godzin od dokonania płatności za zamówienie, KBFMeble.pl nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów. Koszty te obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty ponoszone przez Klienta, w tym cena zakupu, koszty dostawy.

Kolory tkanin i materiałów mogą się różnić od widocznych na witrynie. KBFMeble.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu i fakturze i nie przyjmuje zwrotów na tej podstawie.

Należy pamiętać, że obraz widziany przy składaniu zamówienia jest wizualną prezentacją. W produkcie rzeczywistym, który otrzymasz, mogą być niewielkie różnice kolorystyczne w zależności do światła, ustawień monitora itp.

Rezygnacja z zamówienia wykonywanego według indywidualnych wytycznych kolorystycznych lub materiałowych, będącego w realizacji jest niemożliwa. Zamówienia takie również nie podlegają zwrotowi.

POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walucie PLN.

Podane na witrynie ceny są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy

ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie lub odmowy realizacji przez producenta. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. Klienci są odpowiedzialni za towary od momentu dostawy; za szkody powstałe w czasie transportu (przed dostawą) odpowiedzialność ponosi KBFMeble.pl

Operatorem płatności on-line jest:

mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88

Operatorem płatności Kartą jest:

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON

Operatorem transakcji ratalnych jest:

Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław, NiP: 527-20-46-102

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej witrynie są dostarczane „tak jak jest”. KBFMeble.pl nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym, bez ograniczeń, że treść na tej witrynie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. KBFMeble.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści na witrynie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia w celu dostosowania zmian na witrynie.

KBFMeble.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty, lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia, lub niemożności korzystania z tej witryny, lub jej zawartości, w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie KBFMeble.pl.

KBFMeble.pl nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny, zgadzasz się, że KBFMeble.pl może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom, które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu KBFMeble.pl może zmieniać lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

ZARZĄDZANIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.

Zawarcie umowy sprzedaży lub złożenie zamówienia, w przypadku ewentualnego sporu sądowego, równoznaczne jest z wyborem Sądu właściwego do rozpoznania sporu, jakim jest Sąd miejscowo właściwy dla miejsca położenia siedziby KBFMeble.pl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to właściwość umowna Sądu do rozstrzygania spraw związanych z zawarta umową lub złożonym zamówieniem.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WERYFIKACJA OPINII

Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły. W tym celu publikujemy wyłącznie opinie, które uprzednio zweryfikujemy jako zamieszczone przez osoby, które kupiły dany produkt w naszym sklepie. Każdy komentarz jest poddawany weryfikacji na podstawie maila, z którego został wystawiony. Wykrywamy oraz usuwamy fałszywe treści, gdy je zidentyfikujemy.

CENY PROMOCYJNE

Oferty oznaczone jako Promocja lub Wyprzedaż mają określoną cenę promocyjną oraz cenę, która obowiązywała w ostatnich 30 dniach poprzedzających promocję. 

PROJEKT I WIZUALIZACJA

Wykonujemy projekt oraz wizualizację ustawienia szafek kuchennych, które można zakupić u nas w sklepie. Usługa ta jest darmowa w przypadku zamawiania u nas mebli kuchennych z powstałego projektu. Za projekt jest pobierana bezzwrotna opłata 150 zł, która zostaje odliczona od kosztów zamawianych szafek. W przypadku rezygnacji z zakupu mebli kwota 150 zł za wykonany już projekt  nie jest zwracana. 

PROMOCJE SEZONOWE

 1. PROMOCJA -1% za każdy wydany tysiąc na produkty kupione w dniach 1.01.2023-30.12.2023r.
  Po przekroczeniu każdego tysiąca złotych za produkty w Twoim zamówieniu w koszyku automatycznie naliczy się kolejny 1 % rabatu i tak aż do maksymalnego rabatu w wysokości 8%. 
  Wyłączenia:
  -Remorse i Tadao 
  -sprzęt AGD
  -Ecomodel rabat maksymalnie do 5%,
  -kuchnie Standard, meble Briks i lamele maksymalnie do 6%
 2. PROMOCJA Halloweenowa 
  -10% od wartości produktów w koszyku w terminie 31.09-5.11.23 r. Promocja nie łączy się innymi promocjami i nie obejmuje produktów już przecenionych.
 3. PROMOCJA 20% na kuchnie Standard i Prestige Layman (hasło kuchnie20) , oraz 15% na szafy Modul Layman (hasło szafy15). Czas trwania: od 17 kwietnia 2024 do 5 maja 2024r. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

DOSTAWA GRATIS LUB RABAT

Dla zamówień, których wartość (bez kosztów wysyłki) przekracza 1399 zł oferujemy:

darmową dostawę

-na terenie woj. łódzkiego darmową dostawę z usługą wniesienia (usługa ta jednak może wydłużyć czas realizacji zamówienia o ok. 3-5 dni; 
*wniesienie dotyczy wyłącznie mebli w paczkach (niezłożonych);

Dla zamówień, których wartość (bez kosztów wysyłki) przekracza 1800 zł oferujemy:

-rabat 8%*

*rabat nie obejmuje produktów w promocji oraz produktów producenta Meble Best

MONTAŻ

Na terenie województwa łódzkiego realizujemy usługę montażu mebli. Koszt to 16% od wartości zamówienia (dla mebli pokojowych; bez kosztów dostawy) lub 35 % dla mebli kuchennych (w tym wliczone wszystkie niezbędne docinki, nawierty, wykonanie otworów itp). Przed zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy by potwierdzić cenę i wstępne terminy.